New publication

 

Helga Fassbinder

Een kastanjeboom in Amsterdam 
A chestnut tree in Amsterdam

Een Essay / An  Essay

 

with a CD / met een CD

Liedcyclus 'Annes Boom' | Song cycle 'Anne's Tree'

Muziek van | Music by 
Johannes Eckmann

Liedtekste van | Songs by
Jos Versteegen

 

Foto’s van | Photos by
Helga Fassbinder

 

Les Editions Manson, Paris 2016
www.leseditionsmanson.com/sommaire.htm
isbn 978 2 954 7220 2 3 | ean 978 2 954 7220 2 3

 

 € 24,95  - te bestellen/ to order via email:  contact@biotope-city.net 

 

Seedlings of the Anne Frank tree planted in different places in Europe

 

As a living memorial of the evacuation of their neighbors from the 2.distric of Vienna, a neigborhood with formerly many jewish residents, a seedling of the Anne Frank tree has been planted in November 2015. This was organized by the district managment, the 'Gebietsbetreuung', and supported by schools of the area. Many girls and boys attend this event, the local mayor and the head of the district management reminded in their speeches these dark times, in a text by Helga Fassbinder a link was drawn to the fate of refugees of the present time.

A few months earlier, initiated by Peter Velter, children of a couple of schools in Brabant, in the South of the Netherlands, planted a seedling of the great famous Anne Frank tree, too.

 

 

 

 

This is press report of a planting of a seedling in a town in the North of Germany, in Syke, at the entrance of a school for professional school.

  

NL Seedlings of the Anne Frank tree planted in different places in Europe

 

As a living memorial of the evacuation of their neighbors from the 2.distric of Vienna, a neigborhood with formerly many jewish residents, a seedling of the Anne Frank tree has been planted in November 2015. This was organized by the district managment, the 'Gebietsbetreuung', and supported by schools of the area. Many girls and boys attend this event, the local mayor and the head of the district management reminded in their speeches these dark times, in a text by Helga Fassbinder a link was drawn to the fate of refugees of the present time.

A few months earlier, initiated by Peter Velter, children of a couple of schools in Brabant, in the South of the Netherlands, planted a seedling of the great famous Anne Frank tree, too.

 

This is press report of a planting of a seedling in a town in the North of Germany, in Syke, at the entrance of a school for professional school.

  

De zaailingen gaan over de wereld...

Op 23 augustus 2010 is onvoorzien de Anne Frankboom in een storm omgewaaid. Ineens een grote leegte in de binnentuinen. Alleen de stronk stond er nog. Maar uit de gezonde zijde ervan groeide na een tijdje een warrige bos nieuwe loten. Er was de hoop dat een ervan zou kunnen uitgroeien, hij zou de kastanje van Anne Frank een tweede leven geven. De Stichting Wereldboom naam de zorg op zich, de scheut werd aan een dikke bamboestok opgebonden, in
de hoop dat het enorme wortelsysteem van de oude boom hem met zijn overvloedige sappen zou voeden. Sommige boomexperts zeggen dat bomen het eeuwige leven hebben en wij willen zo graag dat ze gelijk krijgen.

Maar deze hoop vervulde zich niet. De grote, betekenisvolle boom kon zich ook niet met zijn nieuwe loot verweren tegen de doodelijke zwam.

Maar toch betekende dit niet het einde.

Want er is nog een andere manier waarop de grote,met symboliek beladen boom zijn boodschap van hoop, tolerantie en respect voor het leven in alle uiteenlopende vormen zal blijven verspreiden. Uit zijn kastanjes, die wij iedere herfst hebben verzameld, zijn inmiddels spruiten gegroeid, die hun intrede in de
wereld hebben gedaan, kleine bomen, die op uiteenlopende plaatsen in de wereld, met plechtige ceremonies geplant, tot levende tekens voor het gedenken en het oproepen tot een tolerante en vreedzame wereld zullen opgroeien, waarin racisme en onderdrukking door niemand meer bedreven en door niemand meer
geaccepteerd zullen worden.

In vele landen, zoals in Nederland, in Frankrijk, in Duitsland, in Spanje, in de Verenigde Staten, in Zuid-Amerika, niet te vergeten op het kleine eiland Corsica
in de Middelandse Zee waar de achtervolgde joden bij de Corsicanen een heilig gastrecht genoten en geen enkel verraden werd – overal hebben de nakomelingen van de grote boom hun wortels in de grond gezet, op pleinen, bij scholen, bij musea en andere belangrijke openbare plekken. De Stichting Wereldboom heeft de zorg voor de zaailingen op zich genomen, ze helpt bij plantacties en bij het onderhouden, zodat deze jonge boompjes op kunnen uitgroeien, nooit bedreigd door zaag of bijl, tot bijzondere wereldbomen als symbolen van ongeschonden menselijkheid. 

 

10 zaailingen Anne Frank boom geplant in Thüringen

Op 10 Juni werden in Weira in de Duitse deelstaat Thüringen langs de Anne-Frank-Strasse plechtig 10 nakomelingen van de Anne-Frank-boom geplant. De ceremonie werd geopend door de woordvoerder van de regering van Thüringen, staatssecretaris Peter Zimmermann. Daaraan aansluitend benadrukten de districtsraad Frank Rossner en de directeur van Cabka, Gat Ramon in hun toespraken de betekenis van dit gebeurtenis als een appel tot tolerantie en respect voor mensen ongeacht hun ras of geloofsovertuiging. Zij onderstreepten de betekenis van deze symbolische plant-actie in een tijd in die extreem rechtse opvattingen van vreemdelingenhaat weer de kop opsteken. De nakomelingen van de Anne Frank boom zijn levende symbolen voor deze aanmaning tot tolerantie. Aansluitend daarop las Helga Fassbinder uit haar boek 'Annes Baum' die in het najaar bij de uitgever Dejongehond zal verschijnen. Ramon Kupferschmidt verzorgde met zijn klarinet muzikale intermezzi en Blanka Weber van de nationale omroep Deutschlandfunk deed de moderatie.

Plechting planten staatsecretaris Zimmerman en directeur Ramon het eerste boompje.