STICHTING

Een kleine initiatiefgroep van buurtbewoners bracht groot protest uit tegen de plannen om de Anne Frank Kastanje te kappen. Uiteindelijk bereikten ze samen met de steun van de 'Nederlandse Bomenstichting' dat de boom kon blijven staan: een levend gedenkteken! Opdat ze de zorg voor de boom op zich konden nemen, moest de initiatiefgroep zich omvormen tot een rechtsgeldige stichting. De stichting 'Support Anne Frank Tree' zag het daglicht in december 2008. Volgens de voorwaarden die het stadsdeel 'Centrum Amsterdam' had opgelegd, plaatste de stichting SAFT een steunconstructie rond de boom en nam de volledige verantwoordelijkheid voor de boomzorg op zich.  

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen.

 
De rekening van de Stichting Support Anne Frank Tree is bij de
Triodos Bank in Zeist, rek.nummer 0784 8241 26
vanuit het buitenland:
IBAN: NL54 TRIO 0784 8241 26, BIC-Code TRIONL2U
(De Stichting heeft ANBI-status –giften/donaties zijn dus aftrekbaar bij de belasting)