Persbericht 20-04-2011

De Stichting Support Anne Frank Tree (SAFT) heeft een zakelijk conflict met het oud bestuurslid en tevens aannemer dhr. R. Van der Leij sr.  van Van der Leij Bouwbedrijven B.V. over door de SAFT nog te betalen bedragen in verband met het omvallen van de constructie en de boom. Van der Leij bouwbedrijven B.V. is een procedure tegen SAFT en haar bestuursleden gestart. SAFT heeft alle vertrouwen in de uitkomst van die procedure en is verrast door initiatieven die her en der worden ontwikkeld om SAFT in staat te stellen dit conflict naar een goed einde te brengen.
 
mw. Prof. dr. Helga Fassbinder, Voorzitter
Amsterdam 20-04-2011