Het falen van de constructie...

Op 23 augustus 2010 viel de Anne Frank boom om. De constructie heeft hem niet gehouden. Dit terwijl ze juist ervoor was opgericht, dat de boom in die constructie rustig de laatste fase van zijn leven veilig zou staan en waardig in dood zou kunnen, in een langzaam tempo zoals bomen afsterven... Want als één boom een natuurlijke dood verdiend dat is het deze, dit symbool voor hoop op vrijheid en leven. Daarvoor hebben zich zo veel mensen ingespannen en hebben zo veel individuen en bedrijven werk verricht. Daarvoor is een dure constructie gebouwd.

Waarom kon de constructie hem niet houden?
Een lijvig rapport van een gerenommeerd onafhankelijk ingenieursbureau,  J.G. Hagemans B.V., ingeschakeld door de verzekering Generali, heeft de zaak onderzocht en kwam tot de conclusie dat de lasnaden niet deugden waarmee de constructie verbonden was aan de 24 m diepe paalfundering. Deze fundering was gemaakt van Gebr. van Leeuwen en is prima blijven zitten. De lasnaden daarentegen waren niet gemaakt door Gebr. van Leeuwen, en zij waren het die door te breken de val hebben veroorzaakt. Verantwoordelijk hiervoor is de hoofdaannemer van der Leij Bouwbedrijven.
 
  

 

April 2008: de constructie bouwen....

Ondersteund door bouwbedrijven heeft de Stichting Support Anne Frank Tree in april 2008 een veiligheidscontructie voor de boom kunnen realiseren, zoals gevraagd door het Stadsdeel Centrum Amsterdam. 

de constructeurs aan het werk...