De boom

De Anne Frank boom is een levend getuige van een sinistre periode in de europese geschiedenis. Deze boom maakt het lot van vervolging van het joodse deel van de bevolking voelbaar in de poging door onder te duiken hun vervolgers te ontkomen.  Hij is verworden tot een gedenkteken dat ons eraan herinnerd welk kostbare goedere toleratie en wederzijds respect van culturele verschillen  zijn. 

 

Intensieve onderhandelingen tussen het stadsdee Centrum Amsterdam, bewoners, de Anne Frank Stichting, de Bomenstichting en de eigenaar van de boom hebben geleid tot consensus over het behoud van deze wereldberoemde kastanje.

Eind april 2008 heeft de boom een losse bok-constructie om zich heen gekregen voor beveiliging in het wenig waarscheinlijk geval van windkracht 11 in zijnbeschutte plaats op het binnenterrein van het achterhuis. Ook werd een interne verankering van de kroon aangebracht om te voorkomen dat takken naar beneden vallen.

De Stichting Support Anne Frank Tree is gelukking dat deze bijzondere gedenkboom voor de jodenvervolging blijft staan. Ze heeft vanaf 31.1.2008 de zorg voor de boom op zich genomen en moet nu de nodige middelen vinden om dit ook te kunnen doen.

Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse bomen-experts verzorgen hem nu.
 Voor Foto's van de verzorging van de boom click hier.

Help mee met een bedrag naar de rekening van de  Stichting Support Anne Frank Tree !

Stichting Support Anne Frank Tree
IBAN: NL54TRIO078.48.24.126
BIC: TRIONL2U